CERRAHİ TEDAVİLER


Gömülü Diş Cerrahisi

  • Gömülü kalmış daimi dişler:

Çene de sürebilecek yer bulamayan dişler gömülü olarak kalabilirler. En sık  3.büyük azı dişleri gömülü olarak kalsalar da köpek dişleri, küçük azı dişleri hatta ön ve yan keser dişlerde gömülü olarak kalabilmektedir.

Gömülü dişler ağrı ve enfeksiyona yol açabilirler. Komşu dişlere hasar verebilirler ve ön dişlere kuvvet uygulayarak çapraşıklık sebebi olabilirler. Gömülü dişi çevresinde kistik veya tümörsel yapılar oluşabilir ve bu yapılar büyüdükçe etrafındaki kemiğe, sinir dokusuna veya komşu dişlere kalıcı hasarlar verebilirler. Ağız kokusu ve ağızda istenmeyen tat duyusuna sebep olabilirler.

Ağrı oluşturmaksızın sorun yaratabileceklerinden erken yaşta kontrol edilerek gerekli ise alınmaları doğrudur. Genç hastalarda, daimi dişlerinin kökleri tam gelişmediğinden, çevreleyen kemik daha yumuşak olduğundan ve komşu dokularla, sinirleri zedeleme olasılığı az olduğundan çekimi daha kolaydır. Yaş ilerledikçe dişin kökleri tamamen gelişeceğinden çekimi daha zordur.

Gömülü dişinizin çekiminin kolaylığı veya zorluğu dişin pozisyonu ve kök oluşumu gibi birkaç duruma bağlıdır. Gömülü dişlerinin çekimi kliniğimizde çene cerrahisi uzmanımız tarafından; lokal anestezi, damar yolu ile sedasyon yada genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir.

 

İmplant Uygulamaları

İmplantla ilgili kısıma sekme yapılacak.Kemik Arttırım Yöntemleri

  • Greftleme İşlemi

Dental implant uygulanacak hastalarda kimi zaman dikey veya yatay yönde kemik yetersizlikleri söz konusu olabilmektedir. Bu durumda kemik arttırım işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu operasyonlar sırasında sentetik materyaller kullanılabildiği gibi hastanın kendisinden alınan kemik veya her ikisinin kombinasyonu da kullanılabilmektedir.

  •  Sinüs Lifting

Üst çenede yer alan maksiller sinüsler yapısal olarak veya diş çekimi sonrasında implant uygulamasında  izin vermeyecek seviyede kemik içerisinde genişleyebilmektedir. Bu durumda sinus lifting operasyonu yapılmaktadır. Sinus içerisine kemik grefti yerleştirilerek kemik oluşumu beklenmektedir. Sinus lifting operasyonu kemik yüksekliği ve kalitesi implant stabil bir şekilde tutabiliyorsa implantların yerleştirilmesi aynı seansta yapılmaktadır ancak stabil bir ilişki sağlanamayacaksa implantlar greftleme operasyonundan bir süre sonra yapılmaktadır. 

Kist ve Tümör Tedavileri

  • Çene Kisti Nedir?

Kist çene kemiği veya yumuşak doku içinde yer alan içi sıvı veya yarı katı kıvamında madde ihtiva eden boşluklardır. Kist boşluklarının etrafı kapsül dediğimiz yumuşak bir doku ile çevrilidir. Çene kistleri ağrıya sebep olmadan yavaş büyüdükleri için kolayca tespit edilemezler. Rutin alınan bir radyografide tesadüfen görülebilirler. Bazen de çok büyüdükleri zaman sinire baskı sonucu uyuşukluk, çene kırıkları, komşu dişlerin yer değiştirmesi gibi belirtilerle kendilerini gösterebilirler.

  • Çene Kistleri Nasıl Tedavi Edilir?

Çene kistlerinin ilaçla tedavisi mümkün değildir. Kistler cerrahi olarak ameliyat ile alınarak tedavi edilir. Lokal veya genel anestezi altında cerrahi müdahale ile kiste ulaşılır. Kist içeriği ve kapsülü temizlenerek alınır ve dikişle kapatılır. Gerekli görüldüğü durumlarda kist kavitesi kemik greftleri ile doldurulur.

Apikal Rezeksiyon

Bazen dişlerin kök uçlarında diş enfeksiyonundan kaynaklı kistler de gelişebilir. Bu kistlerin tedavisinde ilgili dişe kanal tedavisi yapılır. Daha sonra çene cerrahı dişin kök ucundaki kisti ve kist içinde yer alan yaklaşık 1/3 kök ucunu ameliyatla alır. Dikiş ile yara yerini kapatır. Bu işleme apikal rezeksiyon denir. Apikal rezeksiyon tedavisi ile ilgili diş tedavi edilerek ağızda kalması sağlanmış olur.

Apse Tedavisi

Dental enfeksiyonlar birçek nedenle ortaya çıkabilmektedir. Tedavisi etkenin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması ile olmaktadır. Kontrol altına alınmadıkları durumda yüzde ciddi şişlik ve genel sağlık durumunda ciddi kötüleşmeye sebep olabilirler. Gerekli tetkikleri takiben uygun medikal tedavi ve enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılması ile tedavi edilirler, tedavi enfeksiyonun tipi ve durumuna bağlı olarak kimi zaman sadece ilaçla tedavi edilir, kimi zaman cerrahi girişim gerektirebilir.

Osteonekroz, Osteomyelit Tedavisi

Günümüzde çeşitili enfeksiyonlar, radyoterapi veya kemoterapi nedeni ile veya bazı ilaç gruplarının(bifosfonatlar, denosumab) kullanımına bağlı yan etki olarak çene kemiklerinde ileri enfeksiyonlar ve kemik nekrozları oluşabilmektedir. Bu durumlarda enfeksiyonun tedavisi tıp doktorununuz ve çene cerrahımız konsultasyonunda devam ettirilir.

Çene Kırıklarının Tedavisi

Çene gelen travmalar veya farketmeden büyük boyuta ulaşan patolojik durumlar(kist, tümör) nedeni ile çene kemiklerinin zayıflaması nedeni ile çene kemiklerinde kırıklar oluşabilmektedir. Bu travma sonuçları, basit diş kırıklarından komplike çene yüz kırıklarına kadar değişen seviyelerde olmaktadır ve tedavi başarısı mevcut durumun iyi ve hızlı analiz edilip doğru tedavi edilmesine bağlıdır. Kliniğimizde mevcut olan 3D volumetrik tomografi ile durum yaralanmanın seviyesi kolaylıkla belirlenebilmekte ve çene cerrahımız tarafından durumun analizini takiben tedaviniz lokal veya genel anastezi altında planlanabilmektedir.

Eklem Rahatsızlıklarının Tedavisi

Çene eklemi; kemik, kas ve kıkırdak yapılar içeren hem kayma, hem ileri-geri hareket etme, hem de kısıtlı şekilde dönme hareketi yapabilen vücudumuzda bulunan tek eklemdir  dolayısı ile çok kompleks bir yapıdır.

  • Çene eklemi rahatsızlıkların nedenleri nelerdir?

Çene eklem rahatsızlıkları birçok nedenle ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan başta gelenler; diş sıkma(bruksizm), ağzın uzun bir süre açık kalması ya da çene eklemine fazla yük gelmesi, stress, uygun olmayan diş protezleri, eklem tümörleridir.

  • Eklem rahatsızlığının bulguları nelerdir?

Kulak ön bölgesinde, yanak ve şakak bölgesinde ağrı, ağız açıklığında kısıtlanma, çene hareketlerinde ses gelmesi, ağızın kapalı veya açık kilitli kalması bulgulardan sık karşılaşılanlar olarak sayılabilirler.

  •  Bruksizm(diş sıkma) nedir?

Bruksizm günümüzde artmış stress seviyesin bağlı her yaşta daha sık görülen çoğunlıkla gece uyku sırasında diş sıkma veya gıcırdatma durumudur. Çene eklem yapılarına hasar, dişlerde kırılma ve aşınma, çene kaslarında oluşacak spazm ve ağrı durumuna sebep olabilen ciddi bir durumdur. Ağrı ve rahatsızlığına neden olmanın yanında kaslardaki aşırı gelişme nedeni oluşan kare yüz görünümü, aşınmış dişlere bağlı düşmüş yüz yüksekliği nedeni ile kozmetik sorunlara da sebep olan bir rahatsızlıktır.

Tedavisinde ilaç tedavisi, splint tedavisi ve botox yaygın olarak kullanılmaktadır.

  • Çene rahatsızlıklarının tedavisi nasıl yapılır?

Basitten komplekse sıralı bir tedavi yaklaşımı izlenmektadir. Önce ilaç tedavisi, gece plağı ya da splint tedavileri ve fizik tedavi uygulamalarıyla tedavi edilir.

Diş sıkma ile ilişkili durumlarda botox uygulamaları faydalıdır. Gerektiği takdirde ikinci aşamada eklem yıkaması(artrosentez), eklem içine enjeksiyonlar ve artroskopi gibi küçük cerrahi tedaviler uygulanabilir. Yapılan bu tedavilere yanıt alınamazsa, ender olarak açık eklem ameliyatı gündeme gelebilir.

  • Diş Gıcırdatma (Bruksizm) ve Botox Uygulaması

Bruksizm, toplumda görülen en yaygın hastalıktır. Genellikle stres, depresyon, anksiyete, huzursuz bir yaşam ve dişlerin yapısal bozuklukları nedeniyel ortaya çıkmaktadır. Toplumun yüzde yetmişin dişlerini sıkmakta veya gıcırdatmaktadır. Bulguları çeşitlidir; kulak, baş, çene ağrıları ile kendini gösterebilir, hatta ağız açıklığında kısıtlılık, açmada zorlanma görülebilir. Bruksizm tedavisinde Botox kullanılabilmektedir.

Diş sıkma sonucu aşırı gelişmiş çiğneme kaslarına uygulanan botox hem kas gücünü düşürmekte dolayısı ile ağrı ve rahatsızlığı ortadan kaldırmakta hem de fazla gelişmiş kaslardan dolayı oluşan kare yÜz formunu düzeltmekte ve yüz estetiğine katkı sağlamaktadır. Azalmış kas gücü hasta diş sıkmaya devam etse dahi uygulayacağı kuvveti azaltacağından dolayı olası hasarları minimuma indirmektedir.

Uygulama yaklaşık 10 dakika sürer ve ağrısızdır.

Ortognatik Cerrahi

Çene ilişkilerindeki bozukluğun iskeletsel seviyede olduğu ve tek başına ortodontik tedavinin yetersiz kaldığı vakalarda uygulanan fonksiyon ve estetiğin yeniden kazandırılmasını amaçlayan operasyonlardır. Sadece alt veya üst çenede uygulanabildiği gibi her iki çeneye aynı anda operasyon uygulanabilir.

  • Üst çene operasyonları (Lefort operasyonu)

Üst çenenin ileri geri yukarı veya aşağıya hereket ettirilerek 3 boyutlu ideal konumunda sabitlendiği operasyonlardır. Genel anestezi altında gerçekleştirilirler.

  • Alt çene operasyonları (BSSRO ve Genioplastiler)

Alt çenenin ileri geri yukarı veya aşağıya hereket ettirilerek 3 boyutlu ideal konumunda sabitlendiği operasyonlardır. Genel anestezi altında gerçekleştirilirler. Çene ucuna yonelik operasyonlar(genioplasti)  aynı anda veya tek başına ihtiyaca göre uygulanabilirler.

  • Çift çene operasyonları

Alt, üst ve gerekli olduğu durumlarda çene ucu cerrahilerinin kombine edildiği operasyonlardır.