DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ


    • Dijital Sistemlerle Gülüş Tasarımı

Günümüzde dijital diş hekimliği protetik tedavilerde, özellikle gülüş tasarımı uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kapsamda dişler üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce hastanın ağız içi fotoğrafları alınarak bilgisayar ortamına aktarılmakta, ardından çeşitli teknolojik yazılımlar kullanılarak hekimin yönlendirmeleri ile hastaya uygulabilecek en iyi diş formu, rengi vs belirlenmektedir. Bu sayede hastanın dişleri üzerinde hiçbir dental işlem yapılmadan önce, tedavinin sonucu hastaya gösterilmekte ve beğenisine sunulmaktadır. Hekimin ve hastanın ortak değerlendirmesinin ardından yapılacak protezin son hali belirlenmekte ve tedavi işlemlerine geçilmektedir.

    • Dijital Sistemlerle Ölçü Işlemi

Dijital diş hekimliği ile birlikte protetik tedaviler öncesinde hastaların ağız içi ölçüleri ağız içi tarama cihazları kullanılarak cok kısa bir süre içerinde alınabilmektedir. Böylelikle konvansiyonel ölçü materyallerinin hastalarda yarattığı rahatsızlıklar ortadan kaldırılmakta, hastalara rahat bir tedavi süreci sunulmaktadır. Dijital sistemlerle birlikte hastanın konforunun arttırılmasının yanı sıra tedavi süreci de kısalmakta olup hastanın klinikte geçirdiği seans süreleri azalmaktadır.

    • Dijital Sistemlerle Protez Tasarımı ve Üretimi

Ağız içi tarayıcılarla alınan ölçüler üzerinde çeşitli programlar kullanılarak protez tasarımları yapılmakta ve kazıma sistemleri kullanılarak yapılan tasarımlara uygun protezler kısa süre içerisinde üretilmektedir. Dijital sistemler sayesinde proteteik tedaviler daha kısa sürede uygulanabilmekte ve daha estetik ve hassas restorasyonlar elde edilmektedir.

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ