İMPLANTOLOJİ


Kısmı Diş Eksikliğinde İmplant Uygulamaları

Bir veya daha fazla diş eksikliğinin bulunduğu hastalarda, implant tedavisi akla gelen ilk tedavi seçeneğini oluşturmaktadır. Dişsiz boşluğa yerleştirilen implantlar sayesinde destek dişler üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmadan tedavi tamamlanmaktadır. Bu vakalarda diş çekimini takiben 2-3 ay sonra bolgeye implant yerleştirilebileceği gibi diş çekimi ile aynı seansta da implant uygulaması yapılabilir.

Kısmi dişsizlik durumunda implant uygulaması lokal anestezi altında yaklaşık 10 dakikalık bir işlem olup işlem sırasında ve sonrasında ağrısızdır. Gerek görüldüğü durumda işlem sonrası ağrı kesici tablet kullanılabilir.  Eğer operasyonda dikiş kullanıldıysa 1 hafta sonra alınması gerekebilir.

Aynı bolgede komşu birden fazla diş eksikliği söz konusu olduğunda her eksik diş için 1 implant uygulamak sart değildir. Komşu 3 diş eksikliği için dişsiz boşluğun başına ve sonuna 2 implant uygulanıp üzerine 3 diş içeren köprü yerleştirilebilir.

İmplantların yerleştirilmesinin ardından üç aylık iyileşme periyodu sonrası protez üretim aşamasına başlanmakta ve yaklaşık 2 hafta içerisinde protezler hazır hale getirilmektedir. Protezler hastanın estetik beklentileri ve hekimin teknik değerlendirmesi sonucu metal destekli porselen ve çeşitli tam seramik materyallerden üretilebilmektedir.

 • Kimlere Uygulanabilir?
  • Bir ya da daha fazla diş eksikliğinde,
  • Dişsiz boşluğun yanındaki dişlere herhangi bir işlem yapılmasını istemeyen hastalara
  • Dişsiz boşluğun cok uzun olduğu durumlarda hareketli protez kullanmak istemeyen hastalarda
  • Dişsiz boşluğun cok uzun olduğu durumlarda hareketli protez kullanmak istemeyen hastalarda

Kısmi Diş Eksikliği

TAM DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANT UYGULAMALARI


All On Four Tekniği


 • All on Four tekniği nedir?

All on Four tekniği, 1998 yılında Dr. Paulo Malo tarafından geliştirilmiş, tam dişsiz veya tam dişsizliğe aday hastalarda anatomik oluşumlardan ve kompleks cerrahi prosedürlerden kaçınmak amacıyla belirli açılarla yerleştirilen dört adet dental implant üzerine aynı gün diş protezinin sabitlenmesine olanak sağlayan bir prosedürdür.

 • All on Four implant tekniğinin avantajları nelerdir?

All on Four tekniğinin avantajlarını sıralayaccak olursak; kemikteki ideal bölgeler kullanıldığından ve ilave kemik arttırım işlemlerine gerek kalmadığından operasyon süresi daha kısadır, operasyon daha kolaydır ve tek operasyon sonrasında sabit protez yapabilme olanağı sağlar. Yani oparasyon ile aynı günde sabit protezinizle klinikten ayrılabilirsiniz dişsiz bir şekilde uzun süre beklemeniz gerekmez. Üstelik bu protez damak kısmı açık bir protez olduğundan alışması ve kullanımı daha kolaydır, bulantı refleksi olan hastalar için uygundur. Geleneksel protezlere kıyasla temizliği ve bakımı daha kolaydır, estetik olarak da alternatiflerinden üstündür.

Yurt dışından gelen hastalar için gerekli tedavi seans sayısı az olduğundan, uygun bir tedavi alternatifidir. Tek günlük operasyon ve protezinizin aynı gün teslimini takiben birkaç gün içerisinde ülkenize dönebilir, iyileşme sürecini rahatlıkla kendi evinize geçirebilirsiniz.

 • All on Four tekniği kimlere uygulanabilir?

All on Four tedavisi, dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip tüm tam dişsiz (hiç dişi olmayan)veya tam dişsizliğe aday hastalara uygulanabilir. Yeterli kemik olmayan hastalarda ise advanced All on 4 tedaviler devreye girer.

 • Advanced All on 4 tedaviler nedir?

Çene kemiğinin rutin all on 4 uygugulamasına uygun olmadığı durumlarda, çene kemiklerinin dışında zigomatik kemiklerin(elmacık kemikleri) kullanıldığı durumlardır. Bu tedaviler hem çene kemiğine hem de zigomatik kemiğe implantların yerleştirildiği All on 4 Hybrit veya sadece zigomatik kemiklerin kullanıldığı Quad Zigoma tekniklerini içerir. Her 2 tedavi de kliniğimizde uygulanmaktadır.

 • All On Four tedavisi korkulacak bir tedavi mi?

All On Four işlemi lokal anestezi altında rahatlıkla yapılabilen bir prosedürdür. Operasyon sırasında herhangi bir ağrı hissetmezsiniz, operasyon sonrasında ise bir miktar ağrı ve şişlik görülebilmektedir. Ancak bu şikayetler, doktorunuzun tavsiyesine uygun olarak kullanacağınız ilaçlarla rahatlıkla kontrol altına alınabilmektedir.

Hastalarımızın yüzde 90’ı tedavilerini lokal anestezi ile olmayı tercih etmektedir.  Ancak anksiyete ve korkusu yüksek düzeyde olan hastalarda sedasyon ya da genel anestezi altında da yapılabilmektedir. Bu yolla kısa bir uyku sonrasında sabit dişlerinize aynı gün kavuşabilirsiniz.

 • All On Four tedavisinin aşamaları nelerdir?

All On Four tedavisi planlanan hastalara önce detaylı bir klinik ve radyolojik muayene yapılması gerekmektedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) üzerinde ölçümler yapılarak hastaya uygun bir planlama yapılır.

All On Four prosedürü, cerrahi ve diş protezi işlemleri olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Tedavi günü hastaya planlamaya uygun şekilde 4 adet dental implant yerleştirildikten sonra aynı gün geçici diş protezi, dental implantların üstüne sabitlenir. 3 aylık iyileşme sürecinin ardından ise ölçüler alınarak hastalara daimi protezleri yapılmaktadır. Bu teknikteki protezler hekim tarafından hastanın ağzına sabitlenip hastalar tarafından çıkarılamamaktadır. Birçok farklı materyalden üretilebilen bu protezler hastaya beklentilerini karşılayacak estetik bir gülüş kazandırmakta ve son derece hassas bir üretim aşaması olduğundan üç hafta içerisinde hastaya teslim edilmektedir.


 • All On Four işlemi sonrası beslenmem nasıl olacak?

İşlem sonrası dental implantların üzerine sabitlenen geçici diş protezinizi hemen kullanabilirsiniz. Ancak dental implantlar ile kemiğin kaynaşma süreci olan 3 aylık dönemde doktorunuzun size tavsiye edeceği bir diyet şekliyle beslenmeniz gerekmektedir. 3 aylık süreç tamamlandıktan sonrasında yapılacak daimi protezinizle arzu ettiğiniz şekilde beslenebileceksiniz.

Overdenture Uygulaması

Tam dişsiz hastalarda geleneksel hareketli protezlerin tutuculuğunu arttırmak amacıyla yapılan bir tedavi şeklidir. Bu tedavi şeklinde alt çenede minimum, 2 üst çenede ise 4 adet implant üzerine yerleştirilen tutucu parcalar sayesinde hareketli protezlerin yerlerinden oynaması ve çıkmaları engellenerek hastaların çiğneme, konuşma fonksiyonları düzeltilmekte ve estetik beklentileri arttırılmaktadır. Bu tarz protezler hastalar tarafından çıkarılabilmekte ve günlük bakımı yapıldıktan sonra tekrardan takılabilmektedir. Kullanımı son derece rahat olan bu protezlerin üretim aşamaları 2 hafta içerinde tamamlanıp hastalara teslimi yapılmaktadır.

 • Kimlere uygulanabilir?
  • Tam dişsiz hastalara
  • Tam dişsiz olup ileri derecede doku kaybı olan hastalara
  • Hareketli protez kullanımında ileri derecede hareketlilikten rahatsızlık duyan ve çiğneme problemleri ile karşılaşan hastalara uygulanabilmektedir.

 İmplant destekli köprü

Kemik durumu uygun olan hastalarda her çeneye 6-8 implant yerleştirilerek uygulanan rutin uygulamalarda 3 ay sonra uzerine sabit porselen veya zirkonyum koprülerin yerleştirildiği tedavi alternatifidir. Uygun koşullar varlığında implantlarla aynı gün sabit geçici protez de uygulanabilir böylelikle hiç dişsiz kalmamış olursunuz.

 • Kimlere uygulanabilir?
  • Tam dişsiz hastalara
  • Tam dişsiz olup kemik miktarının 6-8 adet implant için yeterli olduğu hastalara

TAM DİŞ EKSİKLİĞİ