PROTEZ TEDAVİLERİ


HAREKETLİ  PROTEZLER

Bu tarz protezler dişsiz boşluğun çok uzun olduğu durumlarda tercih edilmekte olup hastalar tarafından takılıp çıkarılabilmektedir. Bu protezler komşu dişlere metal kancalar aracılığıyla tutunan, metal bir iskeletten oluşmaktadır. Genel olarak kancaların geleceği dişlere kaplama yapılmakla birlikte, bu dişler üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ya da küçük değişiklikler yapılarak da bu protezler uygulanabilmektedir. Ölçü ve prova işlemleri ile birlikte 1-2 hafta içerinde protez hastaya teslim edilmektedir.

TAM PROTEZLER

Bu tarz protezler ağızda hiç diş olmadığı durumlarda uygulanan, alt ve üst çenede damaklara oturan protezlerdir. Hastalar tarafından takılıp çıkarılabilen bu protezler akrilik bir kaide ve yapay dişleri içermekte olup ölçü ve prova işlemleri ile birlikte iki hafta içerisinde hastaya teslim edilmektedir.

HASSAS TUTUCULU PROTEZLER

Hassas bağlantılı protezler, diş eksikliğinin fazla olduğu, sabit protezlerle tedavi edilemeyecek hastalarda ve implant tedavisinin istenilmediği durumlarda tercih edilen bir protez çeşididir. Hassas bağlantılı protezler hem sabit kaplamaları hem de hareketli protez kısmı içeren iki parçadan oluşmaktadırlar ve bu iki parçayı birbirine bağlayan özel tutucular içermektedirler.

Hassas bağlantılı protezler hastalara, halk arasında “kancalı protez” olarak bilinen geleneksel hareketli bölümlü protezlere kıyasla tutuculuğu daha iyi olan daha estetik protez kullanma imkanı tanımaktadırlar. Ancak diğer hareketli protez çeşitlerine kıyasla üretim aşamaları daha uzun olup, hastaya teslimi 2-3 hafta içerisinde yapılmaktadır.

IMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER

  • All On Four Tekniği 
  • All on Four tekniği nedir?

All on Four tekniği, 1998 yılında Dr. Paulo Malo tarafından geliştirilmiş, tam dişsiz veya tam dişsizliğe aday hastalarda anatomik oluşumlardan ve kompleks cerrahi prosedürlerden kaçınmak amacıyla belirli açılarla yerleştirilen dört adet dental implant üzerine aynı gün diş protezinin sabitlenmesine olanak sağlayan bir prosedürdür.

  • All on Four implant tekniğinin avantajları nelerdir?

All on Four tekniğinin avantajlarını sıralayaccak olursak; kemikteki ideal bölgeler kullanıldığından ve ilave kemik arttırım işlemlerine gerek kalmadığından operasyon süresi daha kısadır, operasyon daha kolaydır ve tek operasyon sonrasında sabit protez yapabilme olanağı sağlar. Yani oparasyon ile aynı günde sabit protezinizle klinikten ayrılabilirsiniz dişsiz bir şekilde uzun süre beklemeniz gerekmez. Üstelik bu protez damak kısmı açık bir protez olduğundan alışması ve kullanımı daha kolaydır, bulantı refleksi olan hastalar için uygundur. Geleneksel protezlere kıyasla temizliği ve bakımı daha kolaydır, estetik olarak da alternatiflerinden üstündür.

Yurt dışından gelen hastalar için gerekli tedavi seans sayısı az olduğundan, uygun bir tedavi alternatifidir. Tek günlük operasyon ve protezinizin aynı gün teslimini takiben birkaç gün içerisinde ülkenize dönebilir, iyileşme sürecini rahatlıkla kendi evinize geçirebilirsiniz.

  • All on Four tekniği kimlere uygulanabilir?

All on Four tedavisi, dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip tüm tam dişsiz (hiç dişi olmayan)veya tam dişsizliğe aday hastalara uygulanabilir. Yeterli kemik olmayan hastalarda ise advanced All on 4 tedaviler devreye girer.

  • Advanced All on 4 tedaviler nedir?

Çene kemiğinin rutin all on 4 uygugulamasına uygun olmadığı durumlarda, çene kemiklerinin dışında zigomatik kemiklerin(elmacık kemikleri) kullanıldığı durumlardır. Bu tedaviler hem çene kemiğine hem de zigomatik kemiğe implantların yerleştirildiği All on 4 Hybrit veya sadece zigomatik kemiklerin kullanıldığı Quad Zigoma tekniklerini içerir. Her 2 tedavi de kliniğimizde uygulanmaktadır.

  • All On Four tedavisi korkulacak bir tedavi mi?

All On Four işlemi lokal anestezi altında rahatlıkla yapılabilen bir prosedürdür. Operasyon sırasında herhangi bir ağrı hissetmezsiniz, operasyon sonrasında ise bir miktar ağrı ve şişlik görülebilmektedir. Ancak bu şikayetler, doktorunuzun tavsiyesine uygun olarak kullanacağınız ilaçlarla rahatlıkla kontrol altına alınabilmektedir.

Hastalarımızın yüzde 90’ı tedavilerini lokal anestezi ile olmayı tercih etmektedir.  Ancak anksiyete ve korkusu yüksek düzeyde olan hastalarda sedasyon ya da genel anestezi altında da yapılabilmektedir. Bu yolla kısa bir uyku sonrasında sabit dişlerinize aynı gün kavuşabilirsiniz. 

  • All On Four tedavisinin aşamaları nelerdir?

All On Four tedavisi planlanan hastalara önce detaylı bir klinik ve radyolojik muayene yapılması gerekmektedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) üzerinde ölçümler yapılarak hastaya uygun bir planlama yapılır.

All On Four prosedürü, cerrahi ve diş protezi işlemleri olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Tedavi günü hastaya planlamaya uygun şekilde 4 adet dental implant yerleştirildikten sonra aynı gün geçici diş protezi, dental implantların üstüne sabitlenir. 3 aylık iyileşme sürecinin ardından ise ölçüler alınarak hastalara daimi protezleri yapılmaktadır. Bu teknikteki protezler hekim tarafından hastanın ağzına sabitlenip hastalar tarafından çıkarılamamaktadır. Birçok farklı materyalden üretilebilen bu protezler hastaya beklentilerini karşılayacak estetik bir gülüş kazandırmakta ve son derece hassas bir üretim aşaması olduğundan üç hafta içerisinde hastaya teslim edilmektedir. 

  • All On Four işlemi sonrası beslenmem nasıl olacak?

İşlem sonrası dental implantların üzerine sabitlenen geçici diş protezinizi hemen kullanabilirsiniz. Ancak dental implantlar ile kemiğin kaynaşma süreci olan 3 aylık dönemde doktorunuzun size tavsiye edeceği bir diyet şekliyle beslenmeniz gerekmektedir. 3 aylık süreç tamamlandıktan sonrasında yapılacak daimi protezinizle arzu ettiğiniz şekilde beslenebileceksiniz.

  • Overdenture uygulaması

Tam dişsiz hastalarda geleneksel hareketli protezlerin tutuculuğunu arttırmak amacıyla yapılan bir tedavi şeklidir. Bu tedavi şeklinde alt çenede minimum, 2 üst çenede ise 4 adet implant üzerine yerleştirilen tutucu parcalar sayesinde hareketli protezlerin yerlerinden oynaması ve çıkmaları engellenerek hastaların çiğneme, konuşma fonksiyonları düzeltilmekte ve estetik beklentileri arttırılmaktadır. Bu tarz protezler hastalar tarafından çıkarılabilmekte ve günlük bakımı yapıldıktan sonra tekrardan takılabilmektedir. Kullanımı son derece rahat olan bu protezlerin üretim aşamaları 2 hafta içerinde tamamlanıp hastalara teslimi yapılmaktadır.

  • Kimlere uygulanabilir?
  • Tam dişsiz hastalara
  • Tam dişsiz olup ileri derecede doku kaybı olan hastalara
  • Hareketli protez kullanımında ileri derecede hareketlilikten rahatsızlık duyan ve çiğneme problemleri ile karşılaşan hastalara uygulanabilmektedir.
  • İmplant destekli köprü

Kemik durumu uygun olan hastalarda her çeneye 6-8 implant yerleştirilerek uygulanan rutin uygulamalarda 3 ay sonra uzerine sabit porselen veya zirkonyum koprülerin yerleştirildiği tedavi alternatifidir. Uygun koşullar varlığında implantlarla aynı gün sabit geçici protez de uygulanabilir böylelikle hiç dişsiz kalmamış olursunuz.

 • Kimlere uygulanabilir?
 • Tam dişsiz hastalara
 • Tam dişsiz olup kemik miktarının 6-8 adet implant için yeterli olduğu hastalaraKRON-KÖPRÜ UYGULAMALARI

 • Tam Seramik Kron-Köprü

Diş eksikliği durumlarında estetik sonuçlar elde edebilmek amacıyla zirkonyum, e.max gibi güçlendirilmiş porselenler kullanılarak metal içermeyen tam seramik kron, köprüler ile diş eksiklikleri giderilmektedir. Tam seramik restorasyonların en büyük avantajları ışık geçirme özelliklerinden dolayı doğal dişe yakın estetik sonuçlar sunmalarıdır. Bu nedenle özellikle ön dişlerde diş eksikliği durumunda ya da dişlerdeki estetik problemlerin varlığında tam seramik materyallerden üretilmiş protezler tercih edilerek daha estetik ve doğal restorasyonlar elde edilmektedir. Bu tarz protezler dişler üzerinde yapılan hazırlıklar ve ölçü işlemleri ile birlikte üç seasta uygulamaya hazır hale gelmektedir.

 • Metal Destekli Kron Köprüler

Diş eksikliği olan hastalarda ya da kanal tedavisi nedeniyle aşırı madde kaybı olan dişler metal bir alt yapı üzerine porselen işlenerek hazırlanan kron-köprü protezlerle restore edilebilir. Estetik beklentisi yüksek olan hastalarda ışık geçirgenliği doğal dişler kadar iyi olmamasından dolayı pek tercih edilmemekle birlikte arka dişlerde gerekli olan restorasyonlarda dayanıklılıklarının yüksek olmasından dolayı tercih edilmektedirler. Bu tarz protezler dişler üzerinde yapılan hazırlıklar ve ölçü işlemleri ile birlikte üç seasta uygulamaya hazır hale gelmektedir.

PROTEZ TEDAVİLERİ