KORUYUCU UYGULAMALAR


1.Fissür Örtücü uygulaması

Daimi dişlerin çiğneyici yüzeylerindeki derin ve çürümeye yatkın fissürlerin kapatılıp, bakterilerin buraya ulaşmasına izin vermeyen
ve böylece çürüğü önleyen akışkan bir dolgu maddesinin uygulamanması işlemidir. Fissür örtücü uygulanması işlemi kısa süreli olup 6 ayda bir kontrol
edilmelidir.

2.Flor Uygulaması

Dişler ilk sürdükleri zaman diş minesi tam olarak olgunlaşmadığından çürük oluşumuna yatkındırlar. Flor uygulaması, diş minesini kuvvetlendirerek
diş çürüklerinin oluşumunu önleyici bir işlemdir. Profesyonel yüzeyel flor uygulaması sadece diş hekimleri tarafından uygulanabilen koruyucu bir yöntemdir.
Yüzeyel flor, 6 ayda bir diş hekimi tarafından uygulanmalıdır.

KOMPOMER DOLGU UYGULAMASI

süt dişleri daimi dişler sürene kadar onların yerlerini koruyup ve düzgün diziler şeklinde sürmelerine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle süt dişlerinin zamanından önce
çürüyüp kaybedilmesi önlenmelidir. süt dişlerinin çürükleri kompomer adı veriler özel dolma maddeleri ile tedavi edilmektedir. Kompomer dolgular çocukların ilgisini
çekebilecek şekilde farklı renkler uygulanabilmektedir

AMPUTASYON /KANAL TEDAVİSİ UYGULAMALARI

Süt dişi Amputasyon, günümüzde süt dişlerinde yaygın olarak kullanılan bir tedavi şeklidir. Diş çürüğünün çok ilerlediği durumlarda yapılır.
Çürük doku ve bundan etkilenen sinir ve damarların uzaklaştırılmasıyla yapılır. Dişin canlı kalması ve fonksiyonuna devam ettirilmesi amaçlanır.
Amputasyon tedavisinden sonra dişin üstüne dolgu uygulaması yapılır. ampütasyon tedavisinin uygulanamayacağı daha derin çürük dişlere ise kanal tedavisi uygulaması yapılır.

Süt dişlerine uygulanan amputasyon ve kanal tedavisi uygulamalarının her ikisinde de işleme başlamadan önce dişe anestezi uygulanır. Böylelikle
çocuklar herhangi bir ağrı hissetmeden işlemin tamamlanması sağlanır.

YER TUTUCU UYGULAMALARI

Yer tutucu, çocuklarda kullanılan bir yöntemdir. Çeşitli nedenlerle süt dişlerinin çekimi gerektiği durumlarda yandaki dişlerin boşluğa kayması engellemek
ve daimi dişlerin düzgün konumda sürebilmesine yardımcı olmak için yer tutucu uygulamalarından yararlanılır. yer tutucu uygulamaları yapıldı zaman düzenli
olarak diş hekimi kontrolleri yapılmalı ve gereklı durumlarda hekim bazı düzenlemeler yapmalıdır.